Bydd Cylch Cyfarwyddwyr ADEW yn cwrdd 5 gwaith y flwyddyn a bydd y Pwyllgor Gweithredu ac iddo lai o aelodau yn cwrdd yn y cyfnodau rhwng y cyfarfodydd hynny.

 

Pwyllgor Cyflawn ADEW

 

Cadeirydd: Aled Evans
Is-gadeiryddion: Nick Batchelar a Lynette Jones
Aelodau'r pwyllgor: Y cyfarwyddwyr i gyd
Pwyllgor Gweithredu ADEW
Cadeirydd: Aled Evans
Is-gadeiryddion: Nick Batchelar a Lynette Jones
Aelodau'r pwyllgor: Cyfarwyddwyr dros y consortia, y cadeirydd blaenorol a'r cyfarwyddwyr dros y cylchoedd strategol.

 

Mae 1 neu 2 gyfarwyddwr yn ymwneud â phob cylch strategol gan gymryd rhan flaengar ynddo ar ran ADEW.  Mae gan bob cylch strategol is-gylchoedd sy'n cyflwyno adroddiadau naill ai i'r cylch, y cyfarwyddwyr neu Gylch Cyfarwyddwyr ADEW

 

 

 

 

 

 

pdf_symbol

DIRECTORS OF
EDUCATION
CONTACT LIST
(PDWNLOAD)


dotted_line

 

 

 

Click Here.

 

Cadeiryddion y consortia
Gogledd: Karen Evans
(Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir y Fflint, Wrecsam, Sir Ddinbych)
Deheubarth, gorllewin a'r canolbarth: Aled Evans
(Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gâr, Powys, Abertawe, Castell-Nedd a Phort Talbot)
Canol y deheubarth: Nick Batchelar
(Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful)
De-ddwyrain: Dermot McChrystal
(Casnewydd, Caerffili, Tor-faen, Blaenau Gwent, Sir Fynwy)

 

Cylchoedd strategol
Adnoddau dynol
Arweinydd: Ian Budd
Cynhwysiant/Anghenion dysgu ychwanegol/Gwasanaethau i blant
Cadeirydd: Gareth Morgans

Cylch Cydlynu’r Gwella (Gwella Ysgolion)
(Cylch Diogelu Ansawdd cynt)
Cadeirydd: Lynette Jones

 

Mae rhagor o wybodaeth gan Pierre Bernhard-Grout, Swyddog Gweithredu ADEW: pierre.bernhard-grout@wlga.gov.uk

print_buttonPrint this page